Om Kimen Litteraturfestival
Sakprosaforfatter og journalist Marta Breen som konferansier under
åpningsforestillingen av Kimen-festivalen 2021. (Foto : Frank Tindvik)

Kimen Litteraturfestival er arvtageren til Litteraturuka i Vestfold. Kimen fortsetter der Litteraturuka slapp, som Vestfold og Telemark fylkeskommunes årvisse løft for litteratur og ytringsfrihet. I botanikken er kimen det som ligger klart i et frø for neste generasjon vekst. Slik skal Kimen litteraturfestival også skal være; en festival som peker framover – med gode, litterære opplevelser for alle aldre! At Kimen også er tittelen på Vinje-forfatter Tarjei Vesaas sin flotte roman fra 1940, viser at vi står på grunnfjellet av en rik regional litteratur.

Det ble et sikkert kjennetegn for Litteraturuka i Vestfold at den alltid foregikk i uke 45, og det består. Den første Kimen-festivalen gikk av stabelen i 2021, og vi ønsker velkommen til årets festival 9. – 13. november 2022!

Festivalbase i Larvik

Tyngdepunktet for litteraturfestivalen er Larvik, med Bølgen Kulturhus som hovedarena. Larvik bibliotek og Festiviteten i Larvik er blant tilleggsarenaene vi også tar i bruk.

Larvik ligger nærmere sentrum for det nye fylkets byer og tettsteder, og har gode kommunikasjonsmuligheter i alle retninger. Med det nye fylkets geografiske utstrekning vil det ikke lenger være praktisk mulig for oss å legge arrangementer i alle kommuner. I stedet vil vi invitere folkebibliotekene til å være arrangører for det vi kaller «satellitter» under festivaldagene.

“Satelittarrangementer” i syv kommuner

I år vil det bli arrangert satellittarrangementer på bibliotekene i Larvik, Kragerø, Notodden, Horten, Bamble, Tønsberg og Færder og Sandefjord. 

I 2021 ble det arrangert satelittarrangementer i Skien, Seljord, Nome, Holmestrand og Drangedal, i regi av litteraturhus og bibliotek. Kimens avslutningsforestilling, en hyllest til Bob Dylan i anledning hans 80 års-dag, også en satellitt, ble arrangert i en fulllsatt Tønsberg domkirke i samarbeid med Tunsberg bispedømmeråd. 

Målet er at Kimen litteraturfestival hvert år skal arrangere satellitter i et representativt utvalg kommuner, og at de fleste kommunene i fylket skal delta i festivalen i løpet av en 3-årsperiode.