Kimen: På heimebane – Kim Leine & Helga Flatland

Helga Flatland og Kim Leine har begge vakse opp i Seljord, og begge har dei gjort litteraturen til sin veg her i livet. Kva har denne bakgrunnen å seie for vegvalg og referanse når nye bøker vert til? Kim Leine har sidan tenåra budd i Danmark og på Grønland. Det store gjennombrotet som forfattar kom Read More