Bølgen Kulturhus – et miljøfyrtårn

Bølgen Kulturhus skal bestrebe seg på kontinuerlig forbedring av det indre og det ytre miljøet. Vår klima- og miljøpolitikk omfatter virksomhetens samlede drift, materiell og tjenester. Våre ledere og medarbeidere har ansvar for å etterleve denne.

Den nedfelte klima- og miljøpolitikken skal være retningsgivende når vi fastsetter mål og tiltak. Forut for investeringer eller større endringer av prosesser, skal det foretas konsekvensvurderinger som sikrer at disse ikke medfører skadelige miljøpåvirkninger.
Vi skal tilfredsstille relevante myndighetskrav, lover, forskrifter og lokale bestemmelser.

Hovedfokus

Bølgen Kulturhus skal:

 • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant ansatte, besøkende og samarbeidspartnere
 • Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
 • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen og innovasjon innen miljøområdet i kultursektoren
 • Ha fokus på godt arbeidsmiljø, med trivsel og videreutvikling
 • Sette oss årlige mål for miljøarbeidet

 

Noen tiltak og mål som planlegges videre for å oppnå våre miljømål:

 • Jobbe aktivt for å redusere energibruken vår
 • Fokus på kildesortering, redusere restavfall og øke kildesorteringsgraden.

 

Hvordan kan du som publikummer bidra?

 • Velg kollektivtransport, sykle eller gå til Bølgen dersom du har mulighet til det.
 • Hjelp oss å holde det rent og ryddig på kulturhuset og på området utenfor.
 • Sortere avfall i kildesorteringssystemet som er plassert i publikumsområder.
 • Kjøp billetter på nettet og bruk mobilen ved billettsjekk i stedet for å printe den ut for å unngå papiravfall.

 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Tiltakene skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for det globale miljøet. Tiltakene er konkrete og målbare, tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn, www.miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn – tips oss

Hjelp oss å bli bedre, her kan dere komme med tips og innspill på hvordan Bølgen kulturhus kan forbedre seg som miljøfyrtårn bedrift.

Kultur rett i innboksen?

Få med deg alt som skjer på Bølgen!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få spesialtilbud og siste nytt.

Innhold

Snarveier

Praktisk informasjon her

Hva er åpningstidene?

Jeg vil arrangere noe!

Jeg ønsker å leie lokale!

Siste nytt fra Bølgen →