Kimen: Konspirasjonsteorier

I boka Giftpillen viser Øyvind Strømmen hvordan konspirasjonsteorier ødelegger sosiale relasjoner, huler ut samfunnskritikken og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomheten vekk fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og forvandler frustrasjon over samfunnsutviklingen til hat og ekstremisme. Og i siste instans truer konspirasjonsteoriene demokratiet.   I Read More