Larvik Barokk: Vinter Gloria

Larvik Barokk fortsetter her rekken av fantastisk og storslått musikk fra barokken. Med Beate Mordal (sopran), Justin Bland (trompet), Mime Yamahiro Brinkmann (cello) og Ensemble Paulus Barokk har vi et lag for et variert program med orkester- og kammermusikk, konserter og arier. Bachs berømte kantate “Jauchzet Gott in allen Landen” for orkester, sopran og trompet Read More