Poesiparkens Venner

Poesiparken er en idé fra Louis Jacoby, og er et konsept hvor dikt og litterære sitater skal prege det offentlige rom og gi innbyggerne og besøkende en ny opplevelsesdimensjon.

Det skal være en stille røst i bybildet – en tilleggsverdi. Byen skal bruke poesien til refleksjon, til inspirasjon og til å fremme de gode følelsene.

Nedenfor finner du en oversikt over arrangement hvor medlemmene av Poesiparkens Venner får rabatt.

Les mer på www.poesiparken.no

Poesiparkens