Åpning av Mille-Marie Treschows plass

Vi ønsker varmt velkommen til åpningen av Mille-Marie Treschows plass. Markeringen foregår ved Bølgens hovedinngang. Plassen som navngis er en del av tomten som Treschow skjenket Larvik kommune og som muliggjorde byggingen av Bølgen Kulturhus. Kommunestyret besluttet i juni 2021 å markere Mille-Marie Treschows betydning for Larvik, og ikke minst hennes innsats for å forskjønne og