Sammen bygger vi et godt og levende lokalsamfunn!

Vi takker våre nærmeste samarbeidspartnere Bølgetoppene, for støtte og godt samarbeid!

På bakgrunn av utviklende og nært samarbeid med lokale bedrifter kan Bølgen legge frem et variert program av høy kvalitet. Støtten går uavkortet til satsing på og tilrettelegging for lokale aktører. Bølgen er for alle- og for den enkelte!

Sparebank1

«Vi i SpareBank 1 BV føler oss på mange måter som en del av Kulturhuset Bølgen, da vi alltid har hatt et nært samarbeid. Vi kjøpte det største flygelet til Bølgen i 2009 og har sammen vært opptatt av å bringe et stort publikum til et bredt spekter av arrangementer. SpareBank 1 BV har verdier som handler om å være lærende – engasjerende og verdiskapende! Og da ser vi at dette samarbeidet er så viktig for oss, siden vi er opptatt av å bygge et godt og levende lokalsamfunn og kulturliv i Larvik. Vi ønsker dere alle fine opplevelser og gode minner i Bølgen i 2017.»

→ www.sparebank1.no/nb/bv/

Nasta

NASTA

«NASTA AS er et familieeid firma med hovedkontor i Larvik. Vi er landsdekkende forhandler av Hitachi og Bell anleggsmaskiner. Selskapet har forankring til byen fra 1929 da «Nanset Standard» ble grunnlagt av Søren Røed. Dermed er det naturlig for oss å støtte kultur og idrett i Larvik. Kulturhuset Bølgen er byens storstue, og vi er stolt av på den måten å kunne bidra til spredning av kultur til byens innbyggere og ansatte i Nasta.»

→ www.nasta.no

iFokus

«Vi er Bølgetopp fordi vi er opptatt av det beste for Larvik. Som Bølgetopp har vi mulighet til å bidra til at Bølgen styrker sin rolle som møte- og inkluderingsarena for hele Larviks befolkning. Videre fører samarbeidet til at vi som bedrift kan gi våre ansatte gode kulturelle opplevelser.»

→ www.ifokus.as

Østlands Posten

Østlands Posten

«Østlands-Posten har alltid vært en aktiv medspiller for det lokale kulturlivet, fortrinnsvis kanalisert gjennom vår journalistikk. Tilbudet Bølgen Kulturhus gir til lokalbefolkningen har vi stor sans for, og derfor har vi også valgt å være med som Bølgetopp.»

→ www.op.no

Bertel O. Steen

Bertel O. Steen

«Vi inngikk samarbeid med Bølgen i 2016 med formål om å være en bidragsyter for et bredt kulturelt tilbud i Larvik. Når vi legger våre arrangement til Bølgen, er dette med på å gi våre kunder en ny dimensjon og oppfatning av våre produkter.»

Norrek

NORREK

«Vi er Bølgetopp fordi vil være med å gi et godt kulturtilbud til Larviks befolkning og samtidig gi våre ansatte fordeler med en Bølgetopp rabatt på kino og andre arrangementer!»

Meny

Meny Søndersrød

«Vi er Bølgetopp fordi vi er opptatt av å bidra til å skape gode møteplasse for oss som bor i kommunen, både sentralt og i distriktet. Bølgen er en slik møteplass for både by og land, med sine tilbud og aktiviteter.»

Frtizøe Eiendom

Frtizøe Eiendom

«Fritzøe Eiendom er opptatt av å skape økt aktivitet og attraktivitet i Hammerdalen og i Larvik. Kulturhuset Bølgen bidrar i en særstilling med begge deler. Vi er stolt av å være en av støttespillerne til det viktige og brede kulturtilbud Bølgen tilbyr som en gode til alle i Larvik».

Solum Bil AS

Mobile Solum

Kaup butikkutvikling

Asko

Kaup butikkutvikling

Staverntunet

«Vi er bølgetopp fordi vi mener kultur og gode samlingsplasser skaper samhold og gode opplevelser for folk i by og bygd.»

Kaup butikkutvikling

Maja’s

Pers Kjøkken

Pers Kjøkken

«Larvik er «hjemme» for oss, og vi ønsker å være positiv bidragsyter til Larvik samfunnet. Etter 15 år i Sandefjord så sitter fremdeles «Larviks følelsen» i oss. Vi bruker å si at vi er en Larviksbedrift som tilfeldigvis holder til i Sandefjord»

Los Digital

LOS Digital

«Vi er Bølgetopp først og fremst for å støtte kulturtilbudet i Larvik. Vi ønsker å være med å bidra til at Bølgen blir et samlingspunkt for byen, og mangfoldet av kultur har en så flott scene som mulig. Bølgen gjenspeiler kvalitetsutrykket LOS Digital står for.»

Bryn Byggklima AS

Bryn Byggklima

«Som en betydelig aktør innen vårt fagområde i distriktet, ønsker vi å markere at vi støtter opp om kulturaktiviteter i Larvik! I tillegg tror vi synligheten gjennom å være Bølgetopp også er med på å gjøre oss mer synlig i Larvik Kommune»

Kaup butikkutvikling

Comtech

«Visjoner og verdier er viktig for oss i Comtech. Derfor bygger vi kultur for at de ansatte skal trives på jobb. En sunn balanse mellom jobb og privat er viktig for at alle skal ha et godt liv. Vi er stolte av å bidra til en kulturell møteplass som gir varierte muligheter. Både familier og næringsliv trenger kvalitetstid for å bli bedre sammen.»

Nordic Seal

Nordic Seal

TS Larvik

TS Larvik

Larvik by

Larvik by

Larvik by

EY

Larvik by

Torp Sandefjord Lufthavn

ABAX

ABAX

«Kultur og musikk fyller store deler av livene våre. Vi ønsker å bidra til at våre 160 ansatte i Larvik kan nyte godt av et velutbygget og rikt kulturliv. Som arbeidsgiver må man se hele mennesket, og det er naturlig for oss å bidra til dette.»

Larvikbanken

«Som lokalbank er det viktig for oss å være en bidragsyter i lokalsamfunnet, og kultur i form av kino, konserter og utstillinger gir påfyll i livet. Bølgen har en avgjørende rolle som kulturformidler og møtested i Larvik, og for Larvikbanken er det en glede å være blant støttespillerne »

Lundhs

Lundhs

«Vi er Bølgetopp fordi vi vi mener det er viktig at Larvik har et kulturhus hvor byens innbyggere kan få gode opplevelser. Det er også viktig at en by som Larvik har et kulturhus som kan være et samlingspunkt for næringslivet, enten som et sted for nettverksbygging eller muligheten til å avholde større arrangementet»

Nordbyen

Nordbyen

«Vi er Bølgetopp fordi vi ønsker å bidra til å sette Larvik på kartet. Bølgen er et samlingspunkt for gode opplevelser for lokalbefolkningen, våre ansatte, næringslivet og turister. Bølgen er med på å gjøre oss stolte av byen vår. Larvik ble litt «rikere» den dagen Bølgen åpnet. Vi støtter idretts- og kulturlivet på flere arenaer i Larvik.»

Kanda

Kanda

Labo

Labo

Labo

Jotron

Labo

Plantasjen