Gratis!

Gode opplevelser i
trygge omgivelser

Refusjonsgaranti:
Pengene tilbake ved avlysning
eller hvis ny dato ikke passer. 
Les mer

Smitteverntiltak:
Les før du besøker oss!


Søndag 9. mai
Galleri Bølgen
kl. 14:00
Gratis!

Arrangør:
Bølgen Kulturhus

Chris Bould – «Tre pinner i Kors»

Chris Bould
«Tre pinner i kors»
9.mai- 16.mai
Åpning: 9.mai kl.14.00

Utstillingen vil vise et utvalg av Chris Boulds installasjoner og skulpturer han gjennom mange år har bearbeidet, omskapt, resirkulert og redefinert gjennom keramikk, funnet materiale, tekstil, litteratur – egne og andres tekster. Boulds særegne og intuitive søken og samvittighetsfulle bearbeidelse, tydeliggjøres og fortsetter inn i denne utstillingen.

Chris Bould er født 1942 i Stoke -on -Trent (England), men flyttet med familien til Skottland i 1945. Her vokste han opp i den første Camphill landsbyen som er inspirert av Rudolf Steiners (1861-1925) antroposofiske bevegelse. Han er utdannet keramiker og har i tillegg 4 årig agronom utdannelse fra Walford Farm Institute UK. Bould har levd og virket som kunstner i Vestfold siden 1969, mange av disse årene i Larvik. Han har drevet ulike keramikkverksteder og utsalg samt deltatt i utstillinger nasjonalt og lokalt. Blant annet Kunstnerforbundet i Oslo, som festspillutstiller under Vestfoldfestspillene 1992, Haugar Kunstmuseum 1995, Larvik Kunstforening 2008, Rod Bianco Vestfossen 2010 og Dortmund Bodega, Oslo 2012. Bould mottok GI (Statens garantiinntekt for kunstnere) i 1979.

Bould har alltid insistert på, og lagt ned en betydelig anstrengelse i å skape kunst og sosiale møteplasser av det vi andre har forlatt eller ikke «ser». Han har som menneske og kunstner verken forsøkt eller ønsket å tilpasset seg det som kan oppfattes som A4. Han har heller ikke tilpasset seg en kunstproduksjon rettet mot markedsstyrte krefter, hvor definisjonsmakten i stor grad overlates til andre. I stedet viser han gjennom sine uttrykk og nøysomme liv til det motsatte.

Det er nærliggende å trekke linjer til urfolks tradisjoner for å utnytte hver eneste del av et dyr som slaktes, og av alt tilgjengelig materiale i naturen. Bould finner inspirasjon og muligheter i avfall og ubrukelige ting, som rustne maskiner og gamle trestokker. Møysommelig og utrettelig har han sanket materialer fra strender, fyllinger fra gårder, fra skog og veikanter. I tillegg til hans store keramiske produksjon, er det funnede materialet kontinuerlig bearbeidet videre med referanser til antroposofisk lære, filosofi, litteratur, åndelige tradisjoner og som politiske kommentarer.

Utstillingen Tre pinner i kors er det første av totalt tre prosjekter som kurateres og produseres av Sirene som del av byjubileet Vi350 Larvik. Alle tre prosjektene henger sammen og er forankret i Chris Boulds kunstnerskap.

Det andre er Halfway house som er et midlertidig arbeidssted for Chris Bould i Torggate 3. Halfway house vil være åpent for publikum gjennom utstillingsperioden, og fungere som en satellitt for utstillingen Tre pinner i kors.

Det siste og tredje er Tanzy Fumitory for Bøkkerfjellet, en ny sosial arena i Larvik der kunsten settes i sammenheng med utviklingen av byen. Arkitektonisk utvikles Tanzy Fumitory av Rintala / Eggertsson arkitekter. Link: til kommunens nettside når tegninger legges ut / eventuelt også Sirenes side.

Foto: Nina Heum

For nærmere info: Vi350.no og S-i-r-e-n-e.no

Lignende arrangementer


Store gutter gråter ikke – Ørjan Burøe

Storsalen
Les mer...

Kjøp billett

Hellbillies - 30 år på vegen

Storsalen
Les mer...

Kjøp billett

Cirkus Blunck

Storsalen
Les mer...

Kjøp billett