Riksteateret: DNB- billettfond

Visste du at du kan søke om fribilletter til din klasse?

DNB-billettfond er et tilbud til videregående trinn og folkehøyskoler gjennom Riksteatrets hovedsamarbeidspartner DNB. Fondet gir skoleklasser mulighet til å søke om fribilletter til Riksteatrets forestillinger

Hvordan søker du?

Bruk dette skjemaet for å søke om billetter til vårens forestillinger. Se siden på Riksteatret for frister. Søknader blir behandlet etter fristens utløp.

P.S. Vi minner om at det alltid er mulig å kjøpe billetter til skoleklasser for svært fordelaktig pris: 110,- pluss billettavgift på Riksteaterets forestillinger.

Kommende arrangementer


Grendehuset – Middag for en hundrings // foredrag // lag & foreninger // spilling // film

Sanden Scene
Les mer...

Kjøp billett

Kulturfronten

Blåboksen
Les mer...

Kjøp billett

Pensjonistuniversitetet: Gunnar Breivik

Storsalen, unummerert
Les mer...

Kjøp billett