Pressemeldinger

Onsdag 27. april 2022

Ny daglig leder på Kulturhuset Bølgen.

Styret i Larvik Kulturhus Bølgen KF informerer med dette om at Camilla Svendsen tirsdag 26.04.2022 takket ja til jobben som ny daglig leder ved Larvik Kulturhus Bølgen KF.

Svendsen er i dag avdelingsleder i Larvik kommune i avdeling Kultur, Idrett og Fritid, med hovedansvar for kultur og fritid.

Stillingen ble utlyst i februar, og det var 29 søkere til stillingen, 14 menn og 15 kvinner.Det var tre kandidater som søkte om unntatt offentlighet, hvorav en fikk dette innvilget.

Det var ikke kvalifiserte søkere med funksjonshemming eller innvandrerbakgrunn.

Camilla Svendsen
Camilla Svendsen er 37 år, bosatt i Sandefjord, er gift og har 2 barn. Hun har siden 2016 vært avdelingsleder i Larvik kommune i avdeling Kultur, Idrett og Fritid, med hovedansvar for kultur og fritid. Hun har personalansvar for 30 medarbeidere samt budsjett- og økonomiansvar. Hun har også vært prosjektleder for Vi350, Larviks byjubileum fra januar 2020 til desember 2021. Hun har en Bachelor i Estetiske studier, har prosjektledelse i Kultur, toårig fagskole og har et årsstudium i kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Hun har siden 2017 vært styreleder for Miniøya barnefestival i Oslo. Hun var personlig assistent for operasjef Per Boye Hansen ved Den Norske Opera & Ballett fra 2013 til 2016, og hun har vært prosjektkoordinator og formidler i NRK Aktivum. Hun har klare mål og visjoner for formidlingen av kulturhuset, og har som intensjon å bygge videre på det som er gjort med tålmodighet. Hun er opptatt av å gjøre mer for mindre, og har god forståelse for og erfaring med økonomistyring. Hun er opptatt av balanse i programmeringen og ønsker å senke terskelen for å komme inn i kulturhuset. Hun har god kjennskap til og et stort nettverk i Larviks kulturliv. Hun er opptatt av å forvalte det offentliges midler og ressurser, med det hun sier er et stort og viktig samfunnsansvar. Hun fremstår som engasjert, målrettet og svært strukturert, og styret er svært fornøyd med at hun har takket ja til stillingen.

Fredag 14. januar 2022

Daglig leder har valgt å si opp stillingen sin.

Styret i Larvik Kulturhus Bølgen KF informerer med dette om at Andreas Gilhuus fredag 14.01.22, har valgt å si opp jobben sin som daglig leder ved Larvik Kulturhus Bølgen KF.

Gilhuus har vært ansatt 12 år ved Bølgen, først som bookingsjef/arrangementssjef, før han ble konstituert som daglig leder. Etter 2 år som konstituert daglig leder, gikk han over i samme stilling på åremål. Han var 2 år ut i sin andre periode på 6 år som daglig leder på åremål, da han etter en offentlig ansettelsesprosess ble ansatt som daglig leder i fast stilling fra 01.01.2021. Kommunestyret i Larvik vedtok 16.09.2020 at stillingen skulle gå fra åremål til fast. Stillingen måtte av den grunn lyses ut på nytt.

Gilhuus er kreativ, kunnskapsrik og klok i forhold til det kulturfaglige, og har stort nettverk innenfor kultursektoren i Norge, og har løftet kulturhuset Bølgen opp på et nasjonalt nivå som kan sammenlignes med de beste i landet. Han er dyktig på å skape nye konsepter sammen med staben; Barnebølgen, Nye Bølger og Grendehuset for å nevne noen. Styret skulle gjerne sett at Gilhuus hadde fortsatt i stillingen, men ønsker ham lykke til med nye utfordringer og muligheter.

Styret vil om kort tids sette seg sammen og se hvordan vi skal løse den kortvarige situasjonen fram til Gilhuus slutter i stillingen, og samtidig bli enige om løpet i en rekrutteringsprosess av ny daglig leder.

For eventuelle spørsmål, kontakt styreleder Erik Larsen på tlf. 916 41 496

Kommende arrangementer


Sørlandsutstillingen 2022

Galleri Bølgen
Les mer...

Kjøp billett

Sommerkonsert med Åsmund og Anders

Pakkhuset
Les mer...

Kjøp billett

Småbylarm 2022

Pica Pica
Les mer...

Kjøp billett